“یولیوش گویوو” سفیر لسهتان در تهران  با رئیس و چندتن از اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران- لهستان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.“محسنی بندپی” رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران- لهستان در مجلس شورای اسلامی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روند مناسبات دوستانه بین دو کشور بر وجود ظرفیت های فراوان برای تحکیم همکاری های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی در دو کشور تاکید کرد و افزود: با همکاری مجالس پشتوانه ای مهمی برای توسعه و گسترش همکاری های دوستانه دو کشور در همه عرصه ها است.

وی در همین زمینه نقش گروه های دوستی پارلمانی در مجالس دو کشور را با اهمیت خواند و خاطرنشان ساخت: گروه دوستی پارلمانی ایران- لهستان در مجلس شورای اسلامی از هر اقدامی برای تحکیم روابط بین دو کشور حمایت می کند.

سفیر لهستان در تهران نیز با اشاره به روابط تاریخی دو کشور و نقش و جایگاه مجالس بر مناسبات دو کشور گفت: دو ملت بطور صنعتی علائق و پیوندهای عمیقی برای همکاری های دوستانه دارند.

وی بر علاقه کشور برای توسعه مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با ایران تاکید کرد.

سفیر لهستان همچنین رفت و آمدهای پارلمانی را موجب شناخت و درک بهتر دو ملت از واقعیات در دو کشور خواند و افزود: همکاری های پارلمانی جزء مهمی از مناسبات ایران و لهستان است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin