محمد بن حمد الهاجری، سفیر دولت قطر در تهران با دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل بین الملل مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، حسین امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به سطح مناسبات دوستانه دو کشور گفت: تحکیم و تقویت روابط پارلمانی بین جمهوری اسلامی ایران و قطر، نقش مهمی در گسترش همکاری های فیمابین در سایر عرصه ها دارد.

وی همچنین افزود: پارلمان ها در همه زمینه ها و از جمله به تحقق صلح و امنیت پایدار کمک می کنند و امروز منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس نیازمند همکاری جمعی همه کشورهاست.

محمد بن حمد الهاجری، سفیر دولت قطر در تهران با تاکید بر مناسبات دیرینه و تاریخی دو کشور گفت: گسترش مناسبات همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف نزد قطر از اهمیت فراوانی برخوردار است.

الهاجری تلاش های مشترک در جهت توسعه و ارتقاء سطح مناسبات فیمابین را حائز اهمیت خواند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin