رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه در شمال و شرق کشور با فرانسوا سنمو، سفیر فرانسه در مشهد دیدار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر فرانسه در دیدار با رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال وشرقمیهمان دفتر نمایندگی وزارت خارجه در شمال و شرق کشور کشور در مشهد با تاکید برگسترش روابط فرهنگی و اقتصادی دو کشور گفت : بین سالهای 2013 تا 2016 تعداد ویزاهای صادر شده برای ایرانیان دو برابر سالهای گذشته بوده است.

فرانسوا سنمو افزود : قدمت روابط خراسان رضوی با فرانسه زیاد است و ما آمادگی داریم که با برنامه ای جدید در زمانی کوتاه و افزایش تعداد ویزا ها روابط بین دو کشور را بیشتر کنیم.

مشاور وزیر امور خارجه و رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور هم در این دیدار با اشاره به ارتباط خراسان رضوی با 40 کشور دنیا گفت: ایران و فرانسه بیش از 500 سال روابط تاریخی با هم دارند و خراسان آمادگی گسترش روابط فرهنگی ، علمی ، اقتصادی و توریستی را دارد.

غلامعباس ارباب خالص اظهار داشت: زبان فرانسه به عنوان یکی از رشته های قدیمی در دانشگاه فردوسی مشهد تدریس و از کرسی های مهم در این دانشگاه برخوردار است .

وی کشور فرانسه را یکی از کشورهای مورد نظر استان به لحاظ توریستی خواند و از سفیر فرانسه درخواست کرد : در صدور ویزا و تسهیلات برای سفر توریست از این استان به کشور فرانسه، سفارتخانه یادشده اقدامات را تسهیل کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin