نصیر عبد المحسن عبد الله، سفیر عراق در تهران با کمال حسین پور، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در ابتدای این دیدار با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو ملت و ارتباطات دیرینه مرزنشینان دو کشور گفت: مردم سردشت و پیرانشهر اشتراکات و قرابت فامیلی بسیاری با مرزنشینان داخل عراق دارند.

وی تأکید کرد: اشتراکات مذهبی، زبانی و فرهنگی فیمابین تعاملات دوجانبه را افزایش داده و ضرورت دارد که دولتها برای تحکیم این موقعیت تلاش ویژه ای داشته باشند.

وى روابط دو کشور را رو به رشد و مناسب دانست و تصریح کرد: امروزه ارتباطات مستحکمی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق برقرار است و گسترش این تعاملات به منافع دو ملت کمک فراوانی می کند.

وی افزود: واردات و صادرات از مرزهای رسمی به بهبود شرایط معیشت و زندگی مردم دو سوی مرز منجر خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ایران و عراق را دارای دوستان و دشمنان مشترک خواند و توجه به منافع دو کشور را در شرایط کنونی حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: گسترش تعاملات اطلاعاتی و امنیتی دو کشور به تضعیف و نابودی گروه های تروریستی و به برقراری ثبات و آرامش در عراق منجر می شود.

نصیر عبد المحسن عبد الله سفیر عراق در تهران نیز در این دیدار روابط دو کشور را برادرانه دانست و گفت: دولت عراق همواره از تقویت روابط با جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده و حمایت های دولت و مجلس دو کشور بر افزایش تعاملات منشاء اثر بوده است.

وی همچنین تأکید کرد: تحکیم روابط عراق و ایران منافع مشترک را تقویت نموده و افزایش همکاریها و تعاملات در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را ارتقاء داده است.

نصیر عبد المحسن عبد الله در پایان این دیدار، تقویت گذرگاه های مرزی را حائز اهمیت و تلاش در جهت بازگشایی این گذرگاه ها را به سود مردم منطقه به ویژه شهرهای دوسوی مرز دانست.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin