“عدنان محمود” سفیر سوریه در ایران طی دیدار با “دكتر محمدحسین نیكنام” مشاور امور بین الملل وزیر بهداشت خواستار تجهیز بیمارستان های سوریه شد.به گزارش آوا دیپلماتیک؛ “دكتر محمدحسین نیكنام” مشاور امور بین الملل وزیر بهداشت در دیدار با “عدنان محمود” سفیر سوریه در ایران ضمن اشاره به این كه ایران سوریه را از كشورهای با اولویت در تعاملات سلامت پزشكی خود می داند گفت: با توجه به شرایط خاص سوریه و نیاز این كشور به دارو و تجهیزات پزشكی، قراردادهایی در این زمینه بین دو كشور منعقد شده و آماده تایید مقامات سوریه برای اجراست.

وی افزود: در این قراردادها بر نقش فعال شركت های دارویی و تجهیزات پزشكی برای ارائه خدمت به مردم مظلوم سوریه تاكید شده است.

عدنان محمود، سفیر سوریه در ایران نیز در این دیدار به نمایندگی از وزارت بهداشت این كشور خواستار تجهیز 3 بیمارستان در سوریه شد و خاطرنشان کرد: كشور ایران همواره پشتیبان دولت و ملت مظلوم سوریه بوده است و جا دارد من به عنوان نماینده كشور سوریه از حسن توجه مقامات ایرانی در این خصوص قدردانی كنم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin