خانم “لیویا لئو آگوستی” سفیر سوئیس در تهران در پایان مدت ماموریت خود، با “محمد نهاوندیان” در محل اتاق ایران دیدار كرد.محمد نهاوندیان، در این ملاقات ضمن تقدیر از همكاری و همراهی و ایفای وظایف دشواری كه خانم آگوستی در دوران مأمویت خود داشته‌اند، ابراز امیدواری كرد كه ایشان با توجه به شناختی كه از ایران در مدت خدمت خود به دست آورده، پیام صلح و آمادگی برای همكاری‌های متقابل، به ویژه در امور اقتصادی را به سایر كشورهای اروپایی منتقل نماید.

رئیس اتاق ایران ضمن تأكید بر نقش تجار در ایجاد و تحكیم هر چه بیش‌تر علایق بازرگانی، فرصت مثبت فراهم آمده ناشی از انتخابات با شكوه ریاست جمهوری در ایران را جهت تبادل هیأت‌های تجاری بسیار مغتنم دانسته، پیشنهاد كرد برنامه‌ریزی‌هایی برای رشد و شكوفایی بیش‌تر روابط صورت گیرد.

خانم آگوستی نیز ضمن تقدیر از فرصت این ملاقات، ابراز امیدواری كرد همكاری‌های دوجانبه به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری بیش از پیش گسترش یابد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin