خانم سوزانا تراستال سفیر هلند با دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم نمود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای دکتر ظریف با اشاره به زمینه های همکاریهای دوجانبه دو کشور اظهار داشت: همکاریهای دوجانبه دو کشور روند خوبی داشته و ما تصور می کنیم در چهارچوب نتایج توافق وین ، چشم انداز و فرصت های کسترده جدیدی برای دو کشور فراهم شده است که می توانیم با شناخت این ظرفیت ها بویژه در عرصه های اقتصادی، محیط زیست ، کشاورزی گامهای بلندی در راستای منافع متقابل برداریم.

خانم سوزانا تراستال با اشاره به اراده دولت هلند برای گسترش روابط دوجانبه دو کشور اظهار داشت: هلند اراده جدی برای پشت سر گذاشتن وضعیت گذشته مناسبات و ورود به مرحله جدیدی از مناسبات با فعال سازی بخش اقتصادی دو کشور را در دستور کار دارد و ما در زمینه های محیط زیست، آب ، فرهنگی آمادگی گسترش همکاریهای دو کشور را داریم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin