“حاجی ملوک بن حاجی جومات” سفیر جدید برونئی در دیدار با دکتر محمدجواد ظریف رونوشت استوار نامه خود را تقدیم وی نمودند.وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با “حاجی ملوک بن حاجی جومات” سفیر جدید برونئی در ایران بر گسترش مناسبات فیمابین و افزایش سطح همکارها در زمینه های مختلف تاکید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin