سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران در دیدار با با آیت الله ناصر مکارم شیرازی بر همبستگی کشورهای فارسی زبان تاکید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، نعمت الله امام زاده سفیر تاجیکستان در ایران طی دیدار با آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید، ضمن ابراز خوشوقتی از دیدار با ایشان، همبستگی کشورهای فارسی زبان ایران، تاجیکستان و افغانستان را امری ضروری عنوان کرد.

وی با اشاره به این که کشورش در راه استقلال و بازسازی پیشرفت زیادی کرده است، گفت: هدف تاجیکستان آن است که از بن بست تجاری دور شده و به استقلال اقتصادی دست یابد.

نعمت الله امام زاده در ادامه خاطرنشان کرد: مردم ما بر اساس سنت های ملی، دین خود را حفظ کرده اند و اکنون بیشتر از 90 درصد مردم تاجیکستان مسلمان هستند.

وی افزود: متاسفانه برخی کشورها هستند که قصد جدایی بین سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان را دارند اما باید بدانند که همه ما یک ملت و با مشترکات فرهنگی بسیار هستیم.

سفیر تاجیکستان در ایران افزود: در کشور خود حجاب ملی و فرهنگ خود را نگاه داشته ایم و در بین همه کشورهای اتحادیه شوروی سابق، تاجیکستان مهمترین کشوری است که لباس ملی خود را کاملا نگاه داشته و این مایه افتخار است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin