ابوالفضل عمویی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلاروس با سفیر بلاروس دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این دیدار پیام آقای آندری ساوینیخ، رئیس کار گروه همکاری مجلس ملی جمهوری بلاروس با مجلس شورای اسلامی ایران حاوی دعوت سفر کاری به جمهوری بلاروس به آقای ابوالفضل عمویی، تسلیم گردید.

طرفین بر وضعیت پایه حقوقی و قراردادی بین دو کشور شدت بیشتری بخشیدند و زمینه ها و رویکردهای تکمیل آن را تعیین نمودند.

در طی گفتگو، موضوعات همکاری بازرگانی و اقتصادی و آماده سازی برای برگزاری پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی بلاروس و ایران، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

توجه جداگانه ای بر مسئله همکاری بین منطقه ای و توسعه روابط خواهر خواندگی بین استان ها و شهرهای بلاروس و ایران مبذول گردید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin