لیندال جین ساکس، سفیر استرالیا در تهران با نمایندگان اقلیت مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، همایون سامه یح نجف آبادی نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روابط دو کشور علیرغم و فراز و نشیب هایی در بعضی مقاطع تاریخی استرالیا گفت: جمهوری اسلامی ایران و استرالیا از دیرباز روابط خوبی با هم داشته اند و امید است تعاملات و مرودات دو کشور گسترش یابد.

سامه یح نجف آبادی همکاری های پارلمانی را عامل تأثیرگذاری بر افزایش تعاملات میان ایران و استرالیا دانست و افزود: مجلس شورای اسلامی از توسعه همکاری پارلمانی با استرالیا استقبال کرده و بر تحکیم و تقویت روابط پارلمانی تأکید دارد.

نماینده کلیمیان ایران در ادامه اظهار داشت: همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و ادیان مختلف ایرانی در کنار یکدیگر، نکته حائز اهمیتی است که از دیرباز ادیان و اقوام ایرانی به آن افتخار کرده اند. وی آزادی انجام فرایض دینی و آموزش مسائل دینی به صورت آزادانه در مدارس و کنیسه های ایران را نشانی از دموکراسی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی ایران دانست و تصریح کرد: حمایت کامل دولت از جوامع اقلیت های مذهبی از جمله جامعه ایرانیان کلیمی به تقویت و همگرایی بین نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت و اقلیت‌ها شده است.

سامه یح نجف آبادی همچنین عنوان کرد: با وجود همه حمایت‌ها و تلاش های دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال اقلیت‌های دینی و نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی، مشکلات عمده اقتصادی بر اثر کرونا و تحریم‌های ظالمانه غرب جامعه اقلیت را نیز در کنار دیگر مردم ایران در تنگنا قرار داده است. وی در همین زمینه تأکید کرد: هرچند مشکلات جزئی و کوچکی در کشور وجود دارد، اما تمایل داریم این مشکلات به صورت داخلی حل و فصل گردد و ضرورتی به مداخله خارجی در این معدود موانع نمی بینیم.

در ادامه این گفتگو، نماینده کلیمیان از سفیر برای بازدید از زیرمجموعه‌های جوامع اقلیت های دینی در ایران دعوت نمود.

لیندال جین ساکس، سفیر استرالیا در تهران، ایران را کشوری امن برای اقوام و ادیان دانست و اظهار داشت: همچون جمهوری اسلامی ایران، ادیان مختلف آشوری، زرتشتی و ارامنه نیز در استرالیا سکونت داشته و آزادانه به انجام فرائض دینی و امور مذهبی خویش می پردازند. وی در خصوص گفتگو با اقلیتهای دینی تأکید و تصریح بر دیدار با نمایندگان اقلیتهای دینی مجلس شورای اسلامی گفت: در کشورهای لبنان و عراق از نزدیک با اقلیتهای دینی گفتگو و مراوده داشته و از اینکه دیدار با نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسلامی نیز انجام شد، تشکر می کنم.

لیندال جین ساکس، تعامل و ارتباطات میان ایران و استرالیا را دوستانه و همکاری دو کشور را مثبت ارزیابی کرد و تقویت روابط دیپلماسی پارلمانی را در پیشبرد همکاریهای فیمابین موثر دانست و نسبت به ارتقاء سطح مناسبات ابراز امیدواری کرد.

سفیر استرالیا در تهران همکاری بین اقوام و ادیان در کشورهای مختلف را باعث گسترش مراودات در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فیمابین دانست و از ارتقاء سطح روابط در این زمینه با جمهوری اسلامی ایران و همکاری با اقلیت های دینی استقبال کرد.

در ادامه این نشست؛ اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان ایران، شارلی انویه تکیه نماینده آشوریان کلدانی و روبرت بگلریان نماینده مسیحیان ارامنه جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص مسائل مطروحه از سوی سفیر استرالیا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin