آرتاشس تومانیان، سفیر ارمنستان در ایران با فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، تومانیان در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط دیرینه ایران و ارمنستان بر تقویت همکاری دو کشور بویژه روابط پارلمانی فیمابین تاکید کرد.

 وی همچنین گفت: همکاری های مبتنی بر تبادل انرژیهای فسیلی و امنیت انرژی، از موضوعات مورد علاقه ی ارمنستان است که امیدواریم با همکاری مجالس دو کشور بتوانیم گام مهمی در این زمینه برداریم.

آرتاشس تومانیان در پایان، ضمن تشریح تحولات منطقه، ابراز امیدواری کرد که جلسات مشترک میان اعضای سفارت ارمنستان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تداوم داشته باشد.

فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در ابتدای این دیدار، روابط ایران و ارمنستان را دوستانه توصیف کرد و گفت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تقویت روابط با همسایگان خود است و در این راستا از تحکیم همکاریهای خود با ارمنستان استقبال میکند.

عباسی در ادامه این دیدار بر توسعه روابط اقتصادی دو طرف تاکید کرد و افزود: با توجه به همسایگی دو کشور، ثبات حاکم و ظرفیتهای فراوان ایران و ارمنستان باید با تسهیل همکاریهای فیمابین روابط اقتصادی فیمابین را به نفع دو ملت گسترش بخشید.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه ایران برای همکاری در زمینه انرژی، برای توسعه همکاری در این بخش آمادگی کامل داریم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان بر تقویت روابط پارلمانی دو کشور اشاره کرد و گفت: همکاریهای پارلمانی عامل مهمی در تسریع و تسهیل همکاری ها و رفع موانع احتمالی موجود است، لذا امیدواریم شاهد افزایش گفتگوهای پارلمانی میان نمایندگان مجالس ایران و ارمنستان باشیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin