آقای آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران با آقای همایون حائری معاون وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، طرفین روند احداث خط سوم انتقال برق فشار قوی را مورد بررسی قرار دادند.

در این دیدار ایجاد تغییرات در توافقنامه تبادل گاز- برق و نیز همکاری همه جانبه در زمینه انرژی مورد اشاره قرار گرفت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin