“گریگور آراکلیان” سفیر ارمنستان در تهران با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه دیدار و درباره توسعه همکاری های دو کشور تبادل نظر کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “کورش پرند” معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دیدار با “گریگور آراکلیان” سفیر ارمنستان در خصوص تعاملات و همکاری های مشترک دو کشور در حوزه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای بحث و تبادل نظر کرد.
“کورش پرند” ضمن تشریح نظام آموزش های مهارتی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه سازمان آموزش فنی و حرفه ای در حوزه آموزش های مهارتی، برای ایجاد همکاری متقابل بین دو کشور در این حوزه ابراز تمایل کرد.
وی در ادامه از طراحی “دیپلماسی مهارت” در راستای توسعه تعاملات بین الملل خبر داد و افزود: در این راستا بالغ بر 300 نفر از مربیان كشورهای افغانستان، عراق، لبنان و كشورهای آفریقایی آموزش های فنی و حرفه ای را در مركز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور فرا گرفتند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اشاره به موفقیت تیم ملی مهارت كشورمان در چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت آلمان – 2013 و كسب مقام چهارم جهانی در میانگین امتیاز تیمی بین 52 كشور شركت كننده بیان داشت: ایران در حوزه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای از جایگاه ویژه ای در دنیا برخوردار است و سازمان فنی و حرفه ای آماده همکاری با ارمنستان را در این زمینه است.
در این دیدار “گریگور آراکلیان” سفیر کشور ارمنستان در ایران طی اظهاراتی بر توسعه همکاری در زمینه های مختلف به خصوص در زمینه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای با ایران تاکید کرد و افزود: در حوزه آموزش های مهارتی زمینه های همکاری خوبی با ایران می توانیم داشته باشیم.
سفیر ارمنستان در تهران در ادامه از پیشنهادات همکاری پرند استقبال کرد و بیان داشت: توسعه همکاری های متقابل با ایران را از طریق سفارت ارمنستان دنبال خواهیم کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin