سفیر ارمنستان در ایران با آقای سعید پور آبادی رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی و تعدادی از کارآفرینان این استان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، هیات ایرانی در مورد آگاهی از امکانات و فرصت های سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در ارمنستان ابراز علاقه نمودند. در این ارتباط آقای آرتاشس تومانیان، وضعیت فضای کارآفرینی در ارمنستان و ویژگی های اقتصاد ارمنستان را برای میهمانان تشریح کرد.

همچنین در این دیدار  در مورد ترتیب سفر نمایندگان اتاق بازرگانی و جامعه کارآفرینان استان خراسان شمالی به ارمنستان در روزهای آینده توافقاتی حاصل شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin