“جوانشیر آخوندوف” سفیر جمهوری آذربایجان در تهران با حجت‌الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دیدار و گفتگو کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، حجت‌الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ابتدای دیدار با “جوانشیر آخوندوف” سفیر جمهوری آذربایجان در تهران ضمن اشاره به پیشینه تاریخی مثبت روابط دو کشور ایران و آذربایجان، نسبت به توسعه و گسترش این روابط در تمامی زمینه‌ها اعم از مسائل فرهنگی، مذهبی،‌ارتباطات بین‌ شهروندان و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی ابراز امیدواری کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به ضرورت حل و فصل سوءتفاهمات ناشی از تحریف تاریخ در حوزه مسائل فرهنگی از طریق گفتمان تأکید کرد و گفت: دو کشور ایران و آذربایجان همواره دو کشور دوست و برادر بوده و آمادگی برای تقویت دوستی‌ها و رفع اختلافات همواره در روابط دو کشور مشهود است.
وی در همین زمینه دفاع از حقوق اسلامی از جمله مساجد و مسلمانان جمهوری‌ آذربایجان، حفظ آثار شعرایی چون نظامی‌گنجوی، حافظ و سعدی به عنوان شعرای فراملی و حفظ آیین‌های اسلامی و باستانی را وظیفه دو کشور قلمداد کرد و متذکر شد: ‌این گونه آثار جزء میراث مشترک فرهنگی دو کشور است و هر دو کشور در راستای حفظ این آثار می‌بایست تلاش مشترک کنند.
“جوانشیر آخوندوف” سفیر جمهوری آذربایجان در تهران نیز در این دیدار با اشاره به علاقمندی و تمایل جمهوری آذربایجان نسبت به تعمیق روابط با جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: میراث‌های فرهنگی مشترک میان دو کشور همواره میان مردم و مسئولین دولت آذربایجان قابل احترام بوده و جمهوری آذربایجان نسبت به حفظ و بقای آن از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin