الفونسو زگبه سفیر مکزیک در ایران با محمدرضا منصوری رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و مکزیک دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در ابتدای این دیدار، منصوری با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات و تعامل سازنده با کشورهای آمریکای لاتین گفت: دیپلماسی پارلمانی و سیاست خارجی ایران بر تقویت و تحکیم همکاری ها و توسعه مناسبات دوستانه با کشورهای آمریکای لاتین تأکید دارد و در این میان مکزیک از جایگاه ویژه برخوردار است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه بر نقش موثر پارلمان‌ها در توسعه و گسترش مناسبات با کشورها تأکید کرد و افزود: رایزنی مستمر و تبادل هیأت های پارلمانی به افزایش شناخت نمایندگان دو ملت از ظرفیت های متقابل منجر می شود و پشتوانه محکمی جهت گسترش ارتباطات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور خواهد بود.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و مکزیک در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات خاورمیانه و آمریکای لاتین خاطرنشان کرد: ضرورت رایزنی های پارلمانی میان دو کشور در راستای یافتن راه کارهای مناسب برای مقابله با بحران های منطقه ای و بین المللی بیش از پیش احساس می شود.

سفیر مکزیک در تهران: استقبال مکزیک از هرگونه ابتکارعمل برای استفاده از ظرفیت‌های پارلمانی دوکشور

الفونسو زگبه سفیر مکزیک در تهران نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد مراودات میان دو کشور با اعلام آمادگی دولت و مجلس مکزیک جهت تقویت مناسبات با جمهوری اسلامی ایران گفت: مجالس نمایندگان و سنای مکزیک به گسترش روابط پارلمانی با مجلس شورای اسلامی ایران توجه ویژه­ای دارند و در این راستا از هرگونه ابتکار عمل و اقدامی برای استفاده از ظرفیت های پارلمانی استقبال می کنند.

سفیر مکزیک در تهران ضمن ابراز علاقه مندی نسبت به گسترش مراودات در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران، بر تلاش ویژه خود جهت توسعه و گسترش هر چه بیشتر همکاری ها و مراودات به ویژه مناسبات پارلمانی فیمابین تاکید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin