آقای مرادجان بوری بایف، رئیس جدید موسسه فرهنگی اکو با آقای خسرو ناظری، دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی اکو در مقر دبیرخانه اکو در تهران دیدار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این دیدار ابتدا آقای خسرو ناظری، دبیر کل اکو انتصاب آقای بوری بایف را به سمت ریاست موسسه فرهنگی شادباش گفت و تاکید کرد موسسه فرهنگی اکو همواره در تحکیم روابط فرهنگی مردمان منطقه کوشا و پویا بوده و رسالت خویش را به طور شایسته انجام داده است.

آقای مرادجان بوری بایف، رییس جدید موسسه فرهنگی اکو نیز مهم ترین برنامه های خود را در مدت ماموریتش بیان نمود و تاکید کرد موسسه فرهنگی اکو به عنوان اصلی ترین نهاد فرهنگی منطقه در همکاری با دبیرخانه اکو و سائر نهادهای فرهنگی کشورهای عضو تصمیم دارد جهت ارتقای سطح آگاهی و تعمیق پیوند ملل منطقه تلاش های مفید انجام دهد.

در پایان این دیدار صمیمانه دبیر کل اکو آمادگی این سازمان را جهت همکاری و حمایت از این نهاد بین المللی فرهنگی منطقه ای اعلام نمود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin