“پتر کمپرود” سفیر نروژ در پایان ماموریت خود در ایران با مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “پتر کمپرود” سفیر نروژ در ایران طی دیدار با “مرتضی سرمدی” قائم مقام وزیر امور خارجه ضمن اشاره به نقش سفیر نروژ در فعال کردن مناسبات دو کشور، ابراز امیدواری نمود سطح همکاریهای دو کشور در زمینه های مختلف ارتقاء یابد.

وی افزود: در این چارچوب حجم مبادلات تجاری بین دو کشور می تواند افزایش یابد.

مرتضی سرمدی با اشاره به پدیده تروریسم و افراطی گری در جهان و گسترش آن در منطقه خاورمیانه ، بر لزوم همکاری بین کشورها در مبارزه با این پدیده شوم تاکید کرد.

سفیر نروژ در تهران نیز در این دیدار با اشاره به خاطرات خوب خود از دوران ماموریت در ایران، برگسترش همکاریهای دو کشور در حوزه های دوجانبه و منطقه ای تاکید نمود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin