سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در پایان ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران با دکتر محمد جواد ظریف دیدار و خداحافظی کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، بنیاد حسین اف  سفیر جمهوری آذربایجان در پایان ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران با دکتر محمد جواد ظریف دیدار و خداحافظی کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin