سفیر بنین پس از پایان ماموریت خود در ایران با ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار خداحافظی را انجام داد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، عزیزو شابی ایمورو، سفیر بنین در تهران پس از پایان دوره ماموریت خود در تهران، با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و خداحافظی کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin