سفیر کره جنوبی با اسدالله عباسی رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران- کره جنوبی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، عباسی در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه میان دو کشور گفت: همواره روابطی بر اساس احترام متقابل و سازنده میان جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی برقرار بوده است. وی افزود: گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی بر توسعه و گسترش مناسبات در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بویژه مراودات پارلمانی با کره جنوبی تأکید دارد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست های دولت آمریکا و تحریم یکجانبه علیه کشورمان تصریح کرد: تحریم های ظالمانه آمریکا هیچگاه مانع قطع ارتباطات دو کشور نبوده و روابط ایران و کره جنوبی بطور مستمر رو به گسترش می باشد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران- کره جنوبی بر تداوم همکاریهای عالی دو کشور در حوزههای اقتصادی و انرژی و رفع موانع موجود و تشویق بخش های خصوصی ایران و کره جنوبی در سرمایه گذاری های مشترک اقتصادی تأکید کرد.

در ادامه این دیدار سفیر کره جنوبی روند مناسبات دو کشور را رو به توسعه خواند و گفت: علیرغم چالشهای موجود بر سر راه ارتباطات کره جنوبی و ایران دولت و پارلمان کره جنوبی بر ارتقا سطح مراودات فیمابین تأکید دارند.

یو جانگ هیان با قدردانی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در موضوع برقراری ثبات و آرامش در شبه جزیره کره تصریح کرد: اقدامات موثر جمهوری اسلامی ایران به تقویت روند صلح و ثبات در شبه جزیره کره کمک فراوانی کرده است.

وی در پایان سفر قریب الوقوع گروه دوستی پارلمانی جمهوی اسلامی ایران و کره جنوبی به سئول را نشان دهنده عزم مجالس دو کشور برای تحکیم و تقویت مناسبات فیمابین دانست.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin