سفیر اتریش به همراه مدیر انجمن فرهنگی ایران و اتریش با حضور در محل مؤسسه فرهنگی اکو با دکتر محمد مهدی مظاهری رئیس این نهاد بین المللی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دکتر مظاهری طی سخنانی در این دیدار با تشریح ابعاد مختلف فعالیت های فرهنگی مشترک در حوزه تمدنی اکو خاطرنشان کرد: انجمن فرهنگی ایران و اتریش می تواند منشاء تحولات بیشتری در این زمینه باشد.

رئیس مؤسسه فرهنگی اکو در ادامه با یادآوری نقش اتریش در همکاری با دارالفنون در ایران افزود: امروز هم اتریش می تواند در فعالیت های فرهنگی و هنری در ایران و منطقه اکو بالاخص در زمینه گفتگوی ادیان، موسیقی، هنرهای نمایشی، ادبیات، صلح و دوستی همکاری های مفیدی داشته باشد.

دکتر مظاهری همچنین در بخش دیگری از سخنان به زمینه های مختلف دیپلماسی عمومی در منطقه اکو اشاره کرد و گفت: ترویج نقاط اشتراک فرهنگی، مهمترین هدف مؤسسه فرهنگی اکو در دوره جدید است.

آقای اشتفان شولتز سفیر اتریش نیز در این دیدار با استقبال از نقطه نظرات رئیس مؤسسه فرهنگی اکو گفت: امروز با چهره جدیدی از منطقه تمدنی اکو آشنا شدم.

وی همچنین با اشاره به پیگیری طرح “انرژی سبز” افزود: امیدوارم به زودی با همکاری مؤسسه فرهنگی اکو برنامه “توریست سبز” را در کل کشورهای عضو اکو اجراء نمائیم.

سفیر اتریش همچنین با تجلیل از رویکرد دیپلماسی عمومی در مؤسسه فرهنگی اکو گفت: گفتگوی ادیان در حوزه منطقه اکو و اتریش قابل برنامه ریزی است تا بصورت گفتمان های رو در رو برقرار شده و تا دسترسی به نقاط مشترک ادیان تداوم بیابد.

آقای الکساندر ریگر معاون سفیر اتریش و مدیر انجمن فرهنگی ایران و اتریش نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از روند مقدمات برگزاری شصتمین سالگرد برقراری ارتباطات فرهنگی ایران و اتریش به رئیس مؤسسه فرهنگی اکو از دکتر مظاهری برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم تقاضای همکاری و همفکری لازم را نمود.

گفتنی است در پایان دیدار هیأت دیپلماتیک اتریشی از قسمت های مختلف مؤسسه فرهنگی اکو بازدید و از نزدیک در جریان ظرفیت ها و رویدادهای انجام شده قرار گرفت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin