دبیر ستاد حقوق بشر ایران، در خصوص دیدار سفیر پرتغال که کشورش رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است، نوشت: این دیدار جهت حسابرسی از اروپا برای نقض حقوق ایرانیان صورت گرفت.

به گزارش آوا دیپلماتیک، علی باقری‌کنی دبیر ستاد حقوق بشر ایران و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با انتشار توییتی در خصوص دیدار با سفیر پرتغال و تحویل نامه اعتراضی به نقض حقوق ایرانیان توسط اروپا، نوشت: سفیر پرتغال که کشورش رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپاست دعوت شد و به ستاد آمد؛ نه برای یک خوش و بش دیپلماتیک‌؛ جهت حسابرسی از اروپا برای نقض حقوق ایرانیان.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران در ادامه آورده است: به سفیر گفتم قتل کودکان بیمار به خاطر تحریم دارو و حمایت از تروریست‌های قاتل ۱۷ هزار ایرانی در کدام بخش از مقررات و اسناد حقوق بشر اروپایی جای دارد؟ اتحادیه اروپا برای این که نشان دهد دغدغه حقوق بشری دارد، باید با دو گزارشگر بررسی نقش اشخاص اروپایی در وضع و اجرای تحریم و بررسی شرایط بغرنج زندانیان ایرانی در اروپا همکاری کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin