محمدعلی انصاری خبر منتشر شده در برخی سایت‌ها درباره «برگزاری میهمانی در کاشانک با حضور سیدحسن خمینی و سفیر فرانسه در تهران» را تکذیب کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، به نقل از جماران محمدعلی انصاری، سرپرست موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) اظهار داشت: باید عرض کنم که چه خوب است به گردانندگان و تولیدکنندگان این نوع دروغ ها، خصوصا به مسئولین این سایت ها مدال شجاعت در دروغ پردازی اعطا شود.

وی افزود: بدون شک اشاعه چنین اخباری حکایت از طراحی و سناریوی خاص در راستای امام‌زدایی و مخدوش ساختن عظمت شخصیت و اندیشه اوست و متأسفانه حقد و کینه این جریان مشکوک علیه بیت امام که به شدت رو به فزونی می‌رود، جه بسا استقلال و تمامیت کشور را نیز نشانه رفته است که باید نهادهای صادق امنیت و اطلاعات کشور با عاملان آن برخورد کنند.

وی تصریح کرد: از حامیان این جریان باید پرسید که شما برای مقابله و دشمنی با بیت امام و رسیدن به اهداف و آرزوهای خود تا کجا می‌خواهید پیش بروید؟ اگر دین ندارید آزاد مرد باشید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin