نمایندگی فائو در ایران با همکاری یونسکو و اتاق بازرگانی ایران برای نخستین بار بزرگداشت روز ملی آب را با شعار «آب و اشتغال» برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این برنامه، سرج ناکوزی نماینده فائو در ایران با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی در حال حاضر حدود 70 درصد منابع آب جهان و نزدیک به 95 درصد منابع آب بسیاری از کشورهای در حال توسعه را مصرف می کند، خاطرنشان کرد: در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که کشورها به طور طبیعی با کمبود آب مزمن دست به گریبان هستند، یکی از مهمترین چالشها، تامین امنیت آبی و غذایی برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در شرایط کمیابی شدید و غیرمنتظره آب است.

نماینده فائو با تاکید بر اینکه ایران چالشهای متعدی را در بخش آب تجربه کرده است به طوری که کمبود آب، در حال حاضر، تبدیل به یک اولویت ملی شده، گفت: رشد جمعیت، تغییر اقلیم، افزایش نیازهای آبی و کاهش تامین آب از جمله مواردی هستند که فشار وارده شده به منابع آب کشور را افزایش داده اند.

نماینده فائو در ایران با اشاره به اینکه “همکاری راهبردی، مکمل توانایی های تخصصی فائو در جمع آوری و توسعه داده ها و اطلاعات بروز و شواهد واقعی پشتیبانی کننده فرآیندهای مدیریت منابع آب، سیاست گذاری و تصمیم گیری است” افزود: این همکاری را می توان یک پیشرفت قابل ملاحظه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در جهت محاسبه معیارهای کمی، پایش و ارزیابی خروجی ها و دستاوردها (شامل موارد مرتبط با اهداف توسعه پایدار) تلقی نمود.

 نماینده فائو در پایان ضمن تصریح اینکه همکاری بخشهای دولتی و خصوصی، یکی از محورهای اصلی تعامل با طیف گسترده ذینفعان است خاطر نشان کرد: از طریق تقویت مشارکت دولت ها، نهادهای بین المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی، قادر به توسعه سیاست های نوین مشارکتی، حکمرانی و مدیریت برای استفاده پایدار از منابع آب کمیاب خواهیم بود.

لازم به ذکر است ایران با متوسط بارش 257 میلیمتر که کمتر از یک سوم متوسط جهانی است و قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین با دمای متوسط 17 درجه سانتی گراد، ایران در دسته کشورهای با تنش آبی است. میزان منابع آب تجدید پذیر ایران در 15 سال گذشته به یک سوم متوسط جهانی نزول پیدا کرده است.

برای رسیدگی به این چالش ها، فائو به عنوان یک نهاد تخصصی بین المللی در سال 2013 میلادی، ابتکار عمل کمیابی آب (WSI) را تاسیس نمود که اولین خروجی آن، راهبردهای مشارکتی منطقه ای برای مدیریت پایدار آب در بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. راهبرد مشارکت منطقه ای، برای کمک به کشورهای منطقه در جهت شناسایی و تنظیم سیاست ها، ساختار حکمرانی، سرمایه گذاری ها و اقداماتی که به صورت پایدار منجر به بهبود بهره وری می شوند، چهارچوبی را فراهم می کند. از سال 2016 میلادی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای نقطه تمرکز این ابتکار عمل انتخاب شده است.

یکی دیگر از ابعاد مهم این همکاری راهبردی در پرداختن به چالش بنیادی کمبود آب، بسیج طیف گسترده ای از ذینفعان است. ما همه اعتقاد داریم که آب یک عنصر حیاتی برای زندگی همه است. اما حیاتی بودن آب تنها به جنبه های اجتماعی و زیست محیطی و یا حیات بخشیدن به انسان محدود نمی شود، بلکه یک مسئله اقتصادی نیز هست. سرمایه گذاری در مدیریت موثر منابع آب برای توانمندسازی جوامع محلی و تقویت بخش کشاورزی و مناطق روستایی ضروری است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin