• صفحه خانگی
  • >
  • سازمان ملل
  • >
  • حمایت دولت ژاپن از برنامه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران به منظور تقویت ظرفیت های مقابله با جرم سازمان یافته فرا ملی و ارتقای ابتکارهای کاهش تقاضای مواد مخدر در ایران، برای 2020-2019 از دولت ژاپن مساعدت مالی دریافت کرده است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، مبلغ دریافت شده از سوی دولت ژاپن برای حمایت از دو زیر برنامه از برنامه مشارکت کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای جمهوری اسلامی ایران، زیر برنامه 1 ” مدیریت مرزی و قاچاق ” و زیر برنامه 3 ” پیشگیری، درمان و توان بخشی مصرف مواد مخدر و مراقبت اچ آی وی” خواهد بود.

فعالیت های مربوط به زیر برنامه 1 بر افزایش ظرفیت های فنی و اجرائی طرف های ایرانی در مقابله با جرم سازمان یافته فرا ملی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، و تأمین مالی تروریسم متمرکز خواهد بود. این حمایت با هدف افزایش همکاری منطقه ای چند جانبه نیز خواهد بود.

فعالیت های مربوط به زیر برنامه 3 بر ارتقای خدمات پیشگیری از و درمان مصرف مواد در ایران با حمایت از بهداشت عمومی و تسهیل بهبود افراد مبتلا به اختلال های مصرف مواد مخدر و روانگردان متمرکز خواهد بود. مداخلات به پیشرفت تلاش های دولت جمهوری اسلامی ایران در بهداشت عمومی و ارتقای امنیت عمومی به منظور پیشگیری از مواد، جرم و خشونت با توجه ویژه بر زنان، جوانان، کودکان و جمعیت به حاشیه رانده شده، کمک می کنند.

ژاپن عضو فعال گروه دوبلین کوچک در ایران است و به طور مستمر از فعالیت های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران حمایت کرده است و به تلاش های انجام شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران برای پرداختن به چالش های مربوط به مواد مخدر و ترانزیت آن از ایران به مقصد بازارهای سیاه آن سوی مرزهای ایران کمک کرده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin