خانم دکتر جیهان طویلا نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران از مرگ سالانه 24/1 میلیون نفر در حوادث جاده ایی خبر داد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دکتر جیهان طویلا با بیان این مطلب اظهار داشت: آخرین نسخه گزارش جهانی وضعیت ایمنی جاده ها در اسفند 91 منتشر شد و این خبر نوید بخش این امر است که 88 کشور از جمله ایران اقداماتی در جهت کاهش فوت ناشی از حوادث جاده ای که عابرین را نیز شامل می شود کرده اند و این نشان دهنده آن است که پیشگیری امکان پذیر است با این حال نرخ تصادفات جاده ای همچنان بسیار بالاست.

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت در منطقه شرق مدیترانه 28 درصد مرگ های جاده ای را منتسب به عابرین پیاده می کند و 1 درصد مرگ های ناشی از حوادث جاده ای در دنیا درمنطقه شرق مدیترانه رخ می دهد.

طویلا تصریح کرد: سلامت عابرین پیاده با رفتارهای پرخطر راننده ها به ویژه سرعت غیر مجاز و رانندگی در حال مستی، زیر ساخت های ضعیف مانند فقدان پیاده روها، تقاطع ها و مسیرهای مناسب سازی شده تهدید می شود.

وی ابراز داشت: بر اساس گزارش ها روند مرگ ناشی از حوادث جاده ای در ایران تنها در طی 5 سال گذشته حدود 30 درصد کاهش داشته است که این امر عمدتا نتیجه تغییرات در قانونگذاری، بهبود زیر ساخت های جاده ای و پایش و همچنین مراقبت های پس از حادثه است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin