نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران، برخورداری از سلامت را حق همه انسان ها بدون توجه به نژاد و مذهب آنها دانست.

خانم دکتر جیهان طویلا در حاشیه ششمین کنگره علمی نشریات علوم پزشکی منطقه شرق مدیترانه بیان داشت: سلامت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و دستیابی به آن فقط ایجاد شرایطی برای از بین رفتن بیماری یا ناتوانی جسمی و روحی نیست بلکه در همه ابعاد این سلامت باید محقق شود.

وی ادامه داد: برخورداری از سلامت حق هر انسانی بدون توجه به نژاد، مذهب، باورهای سیاسی و طبقه اقتصادی و اجتماعی اوست و ما می کوشیم تا بدون در نظر گرفتن این ملاحظات سلامت جسم و روح را برای همه انسان ها به ارمغان آوریم و از آن حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه سلامت محور صلح و امنیت است گفت: دستیابی به این هدف نیاز به هماهنگی کامل جامعه و دولت ها دارد و نیاز دارد که مردم آن را مطالبه کنند.

نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران تاکید کرد: دستیابی به هر سطحی از سلامت ارزش محسوب می شود و کشور ایران در این زمینه تلاشهای مثمر ثمر از خود نشان داده و دانشگاههای علوم پزشکی آن را اجرایی کرده اند.

دکتر جیهان طویلا با بیان اینکه توسعه نا متقارن و غیر همسان ارتقای سلامت و کنترل بیماریها در کشورهای مختلف خطر جدی است گفت: باید بکوشیم که هیچکس دغدغه عدم برخورداری از سلامت جسم و جان را نداشته باشد.

وی تاکید کرد: گسترش منافع دانش پزشکی به تمام انسانها ضرورت دارد و باید در راه تحقق این اهداف بکوشیم.

وی از حضور در شیراز اظهار خرسندی کرد و گفت: این شهر از دیر باز مهد تمدن و فرهنگ بوده و دانشمندان زیادی به ویژه در زمینه شعر و ادبیات در ان پرورش یافته است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin