سفیر جمهوری آذربایجان در ایران از آزادی 100 زندانی ایرانی محکوم در آذربایجان به صورت یک طرفه طی آینده ای نزدیک خبر داد.به گزارش آوا دیپلماتیک، جوانشیر آخوندوف در حاشیه سفر خود به اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: حکم تمامی زندانیان ایرانی به مقامات این کشور اعلام شده و تصمیم گیری برای آزاد سازی 100 نفر از زندانیان در هفته های آتی اجرا می شود.
وی با بیان اینکه جرم اغلب این افراد در زمینه مواد مخدر است، تاکید کرد که بیش از 90 درصد محکومان ایرانی در جمهوری آذربایجان به دلیل حمل و جابجایی مواد مخدر است.
سفیر جمهوری آذربایجان در ایران به توسعه روابط حسنه بین کشورهای ایران و جمهوری آذربایجان تاکید کرد و افزود: آذربایجان به دنبال مناسبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مناسب با ایران است.
به گفته آخوندوف در موضوع حذف روادید برای اتباع ایرانی ادامه داد: اگر ویزا در زمان مناسب خواسته شود، سفارت آذربایجان در ایران در صدور آن تعلل نخواهد کرد.
وی با اشاره به مواضع این کشور در زمینه های مختلف تاکید کرد: جمهوری آذربایجان مواضع مختلف سیاسی و اقتصادی ایران را همواره مورد توجه قرار داده و به دنبال توسعه روابط خود با این کشور است.
آخوندوف افزود: از جمله این مواضع مسلم دانستن حق هسته ای صلح آمیز برای ایران است که توسط رئیس جمهور کشور جمهوری آذربایجان در سخنرانی در کاخ سفید به آن تاکید شد.
وی تصریح کرد: احترام به این مواضع در موضوع حضور گروه مینسک در حل مناقشات قره باغ نیز مشاهده می شود.
آخوندوف همچنین از جمله برنامه های آذربایجان برای توسعه روابط تجاری را توجه به صادرات گاز و برق عنوان کرد و افزود: در حال حاضر صادرات هر دو محصول وجود دارد و در عین حال می تواند افزایش یابد.
وی همچنین بهسازی زیرساخت های راه را از جمله ضرورت های توسعه تجارت خارجی با ایران عنوان کرد و افزود: علاوه بر این فعال سازی گمرک اصلاندوز با مشخص شدن اعضای کمیسیون پیگیر این موضوع از سوی دو کشور در دستور کار قرار گرفته اشت.
به گفته سفیر جمهوری آذربایجان در ایران توسعه تجارت خارجی یکی از پیشنهادات این کشور است و در این خصوص باید زمینه برای تامین زیر ساخت ها فراهم شود.
سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در خصوص پیشنهاد اتاق اردبیل برای خواهرخواندگی اردبیل و گنجه ادامه داد: می توان اجرای این طرح را را هدف توسعه روابط بازرگانی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد.
وی معتقد است استان اردبیل امتیازات گردشگری، معدنی و تجاری قابل توجهی دارد که برای حضور سرمایه گذاران آذری مناسب است.
آخوندوف بخشی از این امکانات را در شهر سرعین دانست و افزود: می توان پروژه های سرمایه گذاری مشترک در این شهر گردشگری اجرا کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin