معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با حضور در منطقه مرزی سیب و سوران در مورد چگونگی و دلیل تأسیس سازمان ملل متحد برای دانش آموزان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای محمد رجایی مقدم، معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد طی جلسه ای در محل دبیرستان دخترانه رشد در مورد تاریخچه و ارکان سازمان ملل متحد و آرمان های توسعه پایدار برای 35 نفر از دانش آموزان منطقه مرزی سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان سخنانی ایراد داشت.

 وی در این جلسه همچنین درباره 6 رکن اصلی سازمان ملل متحد، ساختار و مسئولیت های آن ها، وظایف اصلی سازمان ملل متحد، صندوق ها، کار گزاری های تخصصی و برنامه های فعال سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران برای دانش آموزان سخنرانی کرد.

این جلسه در راستای “برنامه سازمان ملل متحد در خدمت مردم” و با همکاری خیریه رشد برای دانش آموزان مناطق محروم ارائه شده است.

 شرکت کنند گان در این نشست در مورد کارگزاری های تخصصی سازمان ملل متحد که در تهران نمایندگی دارند مطالبی می آموزند و توضیحاتی نیز در معرفی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد از جمله فعالیت ها و خدمات این مرکز، همچنین موضوعاتی مانند حق وتو در شورای امنیت، فرصت های شغلی در سازمان ملل متحد، بودجه سازمان، پناهندگان، عملیات حفظ صلح، فقرزدایی و غیره ارائه می گردد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin