مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با همکاری شعبه غرب انجمن ایرانی ملل متحد، جلسه شبیه‌سازی کمیسیون حقوق بین‌الملل را در ساختمان سازمان ملل متحد در تهران برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، موضوع این جلسه‌ شبیه‌سازی یکی از موضوعات دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل با عنوان “مصونیت نمایندگان رسمی دولت ها از تعقیب کیفری خارجی” بود که با شرکت حدود 30 نفر از دانشجویان حقوق بین‌الملل برگزار شد.

ریاست جلسه با پروفسور جمشید ممتاز، استاد بازنشسته‌ و برجسته دانشگاه تهران، قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری و عضو سابق کمیسیون حقوق بین‌الملل و ریاست آن کمیسیون در سال‌های 2000 تا 2006 بود.

در ابتدای جلسه، سرکار خانم اوگوچی دنیلز، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد، به جناب آقای دکتر ممتاز، سرکار خانم دکتر مصفا و سایر استادان و شرکت کنندگان در برنامه شبیه سازی خوش آمد گفت و نکاتی را درباره مفید بودن برگزاری جلسات شبیه سازی برای کسب تجربه جوانان مطرح کرد.

در پی آن سرکار خانم دکتر نسرین مصفا، ریاست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد طی سخنانی به پیشینه همکاری انجمن با مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد از جمله برگزاری جلسه شبیه سازی شورای امنیت با موضوع انتخاب دبیرکل آینده سازمان ملل متحد اشاره کرد و اهمیت شبیه سازی نهادهای گوناگون سازمان ملل متحد را برای دانشجویان یاد آور شد.

در آغاز برنامه شبیه سازی جناب آقای دکتر ممتاز عملکرد کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه‌ مواد مرتبط با پیش‌نویس “مصونیت نمایندگان رسمی دولت ها از تعقیب کیفری خارجی” را مرور نمود و از گزارشگر ویژه خواست گزارش خود درباره‌ این مواد پیش‌نویس و به طور خاص، ماده 7 پیش‌نویس را بازگو نماید. سپس، سایر اعضای کمیسیون نظرات خود درباره گزارش تهیه شده توسط گزارشگر ویژه را ابراز نمودند؛ از جمله، استثنائات بر مصونیت رسمی، ارتباط میان صلاحیت جهانی و مصونیت، محدوده‌ مصونیت شخصی و غیره.

در پایان جلسه، رأی‌گیری صورت گرفت. ریاست جلسه با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های موجود در ارتباط با موضوع ” مصونیت نمایندگان رسمی دولت ها از تعقیب کیفری خارجی” که از سال 2006 در دستور کار کمیسیون حقوق بین‌الملل بوده است، صحبت‌های خود را به اتمام رساند.

شرکت کنندگان جلسه از ایفای نقش در قالب حقوقدانان برجسته کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بسیار اظهار رضایت کردند و نکته ها و رهنمود های ریاست جلسه را بسیار مفید دانستند. آنان این فرصت را موفقیت بزرگی دانستند که در جلسه ای به شبیه سازی کمیسیون حقوق بین الملل پرداختند که با ریاست استاد فرهیخته آقای دکتر ممتاز، ریاست سابق کمیسیون حقوق بین الملل برگزار شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin