مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد برای دانش آموزان دبیرستان نرجس و دبیران آموزش و پرورش کارگاه آموزشی آشنایی با سازمان ملل را برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در راستای برنامه “سازمان ملل در خدمت شما” آقای محمد مقدم، معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد برای 44 نفره از دانش آموزان دبیرستان نرجس به همراه 3 نفر از دبیران از منطقه 17 تهران، در محل سالن کنفرانس ساختمان سازمان ملل در تهران، درباره تاریخچه سازمان ملل و ارکان اصلی آن، آرمان های توسعه هزاره و کارگزاری های تخصصی ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران سخنانی ایراد کرد.

پس از آن به توضیحاتی درباره فعالیت ها و خدمات مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد پرداخت.

همچنین نسخه فارسی کتاب سازمان ملل متحد در دنیای امروز، بروشور آرمان های توسعه هزاره، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل و کارت هر روز سازمان ملل برای حل چالش های جهانی می کوشد، بین شرکت کنندگان توزیع گردید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin