حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس و راب مَکِر، سفیر لندن در تهران در توییتر درباره «بی بی سی فارسی» به جدل پرداختند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، بعیدی نژاد در ابتدا نوشته بود: بی بی سی فارسی نمی تواند یک شبکه خبری مستقل باشد، چون بودجه آن از بودجه عمومی کشور و لذا فعالیت آن تحت نظارت دولت انگلیس است. کمیته ای از مجلس بریتانیا نیز سه سال قبل از تشکیل این شبکه، موکدا به شبکهBBC توصیه کرده بود که برای ایجاد تغییرات سیاسی در ایران به ایجاد سرویس فارسی اقدام نماید.

در واکنش به این توییت، سفیر انگلیس در ایران به زبان انگلیسی نوشت: سردبیری بی بی سی کاملا مستقل است و به همین دلیل است که نظرسنجی ها همیشه نشان می دهند که این شبکه یکی از مورد اعتمادترین منابع خبری در جهان است. بی بی سی فارسی هم مانند دیگر بخش های بی بی سی توسط دولت تامین مالی نمی شود.

بعیدی نژاد در پاسخ به این ادعای همتای انگلیسی در توییتر نوشت: چنانچه منابع کاملا آشکار از جمله مراجعه به ویکی پدیا نشان می دهد، این شبکه بودجه قابل توجهی مستقیم از دولت دریافت می کند( از جمله 289 میلیون پوند). ضمنا بدیهی است که نهادی عمومی هم باید بر هزینه کرد بودجه این شبکه از پرداخت های عمومی مستقیم نظارت کند.

راب مَکِر در پاسخ به این توئیت مدعی شد: بی بی سی اول اینکه مستقل است، دوم، مورد اعتماد و سوم محترم است. آنهایی که به آن حمله می کنند اعتبار خودشان را افزایش نمی دهند بلکه سب جلب توجهات و قیاس آن با رسانه های ایران می شوند.

بعیدی نژاد در پاسخ توییتری گفت: جناب آقای سفیر احتراما بحث ما پیرامون بودجه ی دولتی BBC و به تبع آن دخالت دولت بود که سند آن ارائه شد اما در خصوص اعتماد عمومی به این شبکه، چنانچه جنابعالی بهتر می دانید، بر اساس بررسی های رسانه ای در انگلیس، از هر 6 نفر در انگلیس فقط یک نفر به اخبار و تحلیل های BBC اعتماد دارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin