خانم یومیکو تاکاشیما ایشیکاوا، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران، مطلب منتشر شده به نقل از خود را مبنی بر اسکان افغانستانی های اخراجی از پاکستان در ایران، تکذیب کرد و آن را ناشی از اشتباه مترجم دانست.

به گزارش آوا دیپلماتیک، پس از انتشار اظهارات خانم یومیکو تاکاشیما ایشیکاوا، در مورد اسکان افغانستانی هایی که به تازگی از پاکستان اخراج شده در جمهوری اسلامی ایران، با تذکر جدی سازمان ملی مهاجرت نسبت به اظهارات ایشان روبه رو شد.

خانم تاکاشیما ایشیکاوا به دنبال تذکر سازمان ملی مهاجرت که به صورت مکتوب و شفاهی به وی ابلاغ شد، ضمن تکذیب این اظهارات، اشتباه مترجم در اضافه کردن نام جمهوری اسلامی را باعث این خطا دانست.

وی همچنین، نسبت به نگرانی اذهان عمومی جمهوری اسلامی ایران در مورد مطالب منتشر شده، اعلام عذرخواهی کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin