سفیر فیلیپین در ایران و مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی بر بازنگری همکاری های کشاورزی پیشین تاکید کردند.

به آوا دیپلماتیک، در دیدار هومن فتحی، مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و ادوارد مارتین منز، سفیر فیلیپین در ایران، دو طرف بر لزوم گسترش همکاری ها و تجارت محصولات کشاورزی، تبادل هیئت های کارشناسی و انجام بازدیدهای دوجانبه تاکید کردند.

به منظور تسهیل تجارت محصولات کشاورزی مقرر شد، موافقت نامه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دو کشور امضا شود.

بازنگری همکاری های کشاورزی پیشین و بررسی موانع موجود در مسیر تحقق اهداف مقرر نیز در این دیدار مورد تاکید قرار گرفت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin