آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان در ایران، با سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری دیدار و درباره گسترش و تقویت روابط فرهنگی – هنری دو کشور گفتگو کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، تومانیان با بیان اینکه روابط فرهنگی و هنری دو کشور ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عمیق‌تر و قوی‌تر باشد اظهار داشت: دو کشور می‌توانند برای معرفی فرهنگ‌ها به یکدیگر همکاری کنند و تمایل داریم فرهنگ و هنر ارمنستان در ایران بیشتر معرفی و شناسانده شود و از معاونت امور هنری می‌خواهیم که برای گسترش روابط فرهنگی و هنری کمک کند و فرهنگ و هنر ایران نیز در ارمنستان معرفی شود.

وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور و استواری بنیاد روابط دوستی ایران و ارمنستان بر فرهنگ خاطرنشان کرد: در روابط فرهنگی، هنری دو کشور کارهایی انجام شده اما بیشتر باید فعالیت شود.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این دیدار با تأکید بر همکاری فرهنگی و هنری دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان گفت: پیوندهای عمیقی در زمینه هنرهای مختلف مانند موسیقی بین ایران و ارمنستان است و دو کشور نغمه‌های مشترکی دارند. با این نزدیکی و پیوند فرهنگی، انتظار می‌رود روابط فرهنگی و هنری گسترده‌تر باشد. تاکنون نیز فعالیت‌هایی در زمینه‌های هنری بین دو کشور انجام شده است که می‌تواند این فعالیت‌ها در زمینه برگزاری و اجرای برنامه‌های هنری و رفت و آمد هنرمندان دو کشور افزایش یابد. نزدیکی و ارتباط فرهنگی دو کشور قابل توسعه است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز استقبال می‌کند.

حسینی تصریح کرد: علاوه بر برنامه‌های هنری و ارتباط و تعامل هنرمنذان دو کشور، جشنواره‌های هنری مانند جشنواره‌های تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و مد و لباس فجر، فرصتی برای ارتباط بیشتر هستند و گروه‌های هنری ارمنستان می‌توانند در این رویدادها حضور داشته باشند و از سوی دیگر، هنرمندان و گروه‌های ایران نیز به تناسب در جشنواره‌های هنری ارمنستان حضور پیدا کنند. این رویدادها می‌تواند مقدمه ارتباط و تعامل هنرمندان باشد. گفتگوها و ارتباطات فرهنگی بین ایران و ارمنستان به آسانی ادامه خواهد یافت و تقویت می‌شود و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تمایل دارد روابط فرهنگی، هنری و دوستانه با کشورهای همسایه تداوم یابد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin