سفیر انگلیس در ایران در پیامی توییتری به مناسبت روز جهانی فلسفه نوشت: اینجا در ایران ، مردم به درستی به اندیشمندان بزرگ کشور خود افتخار می کنند، اندیشمندانی که در رشته هایی همچون اخلاق ، الهیات ، علوم و پزشکی مطرح بوده اند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، راب مَکِر، سفیر انگلیس در ایران، در حساب توییتری خود نوشت: در روز جهانی فلسفه، چه خوب است اگر لحظه ای درنگ کنیم و فیلسوفان بزرگی را به یاد بیاوریم که اندیشه های آنها شناخت انسان از جهان را شکل داده است.

اینجا در ایران ، مردم به درستی به اندیشمندان بزرگ کشور خود افتخار می کنند. اندیشمندانی که در رشته هایی همچون اخلاق، الهیات، علوم و پزشکی (که همگی در گذشته بعنوان فلسفه به حساب می آمدند) مطرح بوده اند. سر آغاز همه این افتخارات به زرتشت باز می گردد.

سال ٢٠٢٠ سال سختی بوده است ما غیر از عمل به فلسفه نیز نیاز داریم: آنجا که در پاسخ به همه گیری، اخلاق پزشکی به میان می آید، آنجا که در دسترسی به واکسن ها، بحث عدالت اجتماعی مطرح می شود، و هنگامی که درهمفکری برای محیط زیست ، به اهمیت عدالت بین نسلی پرداخته می شود.

این روز، روز خوبی است برای به یادآوردن اندیشمندان و همچنین انجام دهندگان.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin