نماینده جدید یونیسف در ایران، آقای دکتر ویل پارکس اعتبارنامه خود را به قائم مقام وزير امور خارجه، آقای مرتضی سرمدی تقدیم کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این جلسه، قائم مقام وزير امور خارجه از مشارکت ارزشمند یونیسف در هفتاد سال گذشته در زمینه حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران قدردانی کردند و بر اهمیتی که ایران برای سلامت و رفاه کودکان قائل است، تأکید نمودند.

ایشان با اشاره به لزوم در نظرگرفتن اصل “مالکیت کشوری” در پیشبرد همکاری های مشترک، حمایت کامل وزارت امور خارجه را از برنامه های یونیسف در ایران اعلام کردند.

قائم مقام وزير امور خارجه همچنین ابراز امیدواری نمودند که لغو تحریم های تحمیل شده علیه ایران به علت برنامه هسته ای، آغازگر عرصه جدیدی از همکاری های سودمند و مؤثر با یونیسف باشد.

در ادامه، آقای دکتر ویل پارکس از مشارکت دولت و بویژه همکاری نزدیک وزارت امور خارجه با یونیسف در هفتاد سال گذشته صمیمانه تقدیر نمودند و بر اهمیت لغو تحریم ها در تحکیم روابط دوجانبه به منظور تأمین منافع کودکان ایرانی تأکید کردند.

آقای دکتر ویل پارکس با اشاره به حمایت همه جانبه دولت ایران از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ابراز امیدواری نمودند که پس از تحولات سیاسی اخیر، مشارکت بیشتر ایران در عرصه بین المللی به حل مسائل کودکان در منطقه بیانجامد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin