به گزارش آوا دیپلماتیک، ولف دیتریش هایم، سفیر جمهوری اتریش در ایران، در شروع ماموریت دیپلماتیک خود، با حضور در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و در دیدار با دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، رونوشت استوار نامه خود را تقدیم کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin