“ایمن اوشانسی” سفیر جدید نیوزیلند در تهران با دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران دیدار و استوارنامه خود را تقدیم کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، دکتر حسن روحانی در مراسم دریافت استوار نامه سفیر جدید نیوزیلند در تهران برلزوم گسترش روابط دو کشور در زمینه های فرهنگی و گردشگری تاکید کرد.

دکتر روحانی افزود: ما علاقمند به تبادل دانشگاهیان دو کشور هستیم، ضمن آن که امیدواریم روابط حوزه گردشگری نیز بین دو کشور توسعه یابد و طرفین بتوانند از جاذبه های خوب طبیعی خود برای توسعه صنعت گردشگری استفاده کنند.

رییس جمهوری با بیان این که اراده دو کشور برای توسعه روابط بسیار مهم است، ادامه داد: اکنون ظرفیت های فراوانی در سایر بخش ها برای توسعه روابط وجود دارد، شرایط بین المللی نیز امروز به نسبت دیروز بهتر شده و بهتر خواهد شد.

روحانی اظهار داشت:ما معتقدیم روابط جهان باید از طریق روابط اقتصادی و فرهنگی به هم گره بخورد و کشورها به یکدیگر نزدیک تر شوند.

وی تاکید کرد: تصمیم داریم روابط خود را با کشورهایی که با آنها سابقه روابط دوستانه داشته ایم، توسعه دهیم.

سفیر جدید نیوزیلند در تهران نیز در این دیدار خاطرنشان کرد: در سال های اخیر نیز در ایران خدمت کرده ام اما اکنون خوشوقتم که در دوران جدید سفیر هستم، زیرا اکنون پتانسیل های زیادی برای توسعه روابط وجود دارد. کشور ما نیز با شما برای توسعه و تحکیم روابط موافق است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin