مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در ایران، آثار استاد فرشچیان به دلیل ارزش هنری و معانی فرهنگی دارای اهمیت دانست.

 به گزارش آوا دیپلماتیک، “استر کونیش لاروش” مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در ایران طی نشست هم اندیشی نقاشی ایرانی و محیط زیست گفت: باعث کمال مسرت و افتخار است که امروز همراه با شما در حضور استاد عالیقدر، جناب آقای محمود فرشچیان هستیم تا در مورد پیوند هنر و محیط زیست صحبت کنیم.

وی افزود: فرهنگ و هنر نقش عمده ای در فعالیت های یونسکو در جهت پیشبرد صلح و توسعه پایدار ایفا می کنند. ما به جد به ارتقا آموزش هنر، به عنوان بخشی جداناپذیر از آموزش های جامع اهتمام داریم.

لاروش ادامه داد: یادگیری در مورد محیط زیست از طریق آموزش های هنری، روش یادگیری خلاقانه را به همراه برقراری ارتباط تقویت می کند، این روش نه تنها باعث آگاهی در مورد محیط زیست و لذت خلق کردن می گردد، بلکه نگرش، برخورد و رفتار مثبت در جهت حفظ منابع طبیعی جهان را تشویق می کند.

مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران اظهارداشت: گاهی اوقات هنر زیست محیطی به عنوان هنری که به بهبود رابطه ما با جهان طبیعی می انجامد، تعریف می شود.

وی یادآور شد: بعضی از هنرهای زیست محیطی به ما کمک می کنند تا در مورد طبیعت و روند آن مطلع شده و در مورد چالش های محیط زیستی آموزش ببینیم.

لاروش ادامه داد: دسته ای دیگر از این هنرها، دید جدیدی نسبت به ارتباط ما با طبیعت ایجاد می کنند و روش های جدیدی برای زندگی در کنار محیط زیستمان در اختیار ما قرار می دهند و گاهی هنرهای زیست محیطی به آسیب های وارده به محیط زیست به همراه رفع آنها به کمک روش های هنری را یادآور می گردند.

وی با بیان اینکه هنر وسیله ای برای ابراز و بیان شرایط پیرامون ماست؛ وسیله ای بسیار قدرتمند برای آگاه سازی و نیز تفکر پیرامون برخوردها و رفتارمان، افزود: محافظت از محیط زیست و اطلاع رسانی در مورد مسائل بسیار جدی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم مسئولیت و وظیفه تک تک و همه ماست اما هنرمندان روش منحصر به فردی برای انتقال پیام هایی که ورای مرزهای قومی، زبانی و ملی می روند، دارند.

مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران گفت: هنر، مشارکت به ارمغان می آورد، باعث ایجاد ارزش هایی برای وحدت و گفتگو میان نسل ها و فرهنگ ها می شود، هنر کمک می کند تا ما به درک و احساس آنچه که باعث یگانگی انسان ها با وجود گوناگونی فرهنگ هاست، دست یابیم. به این دلیل است که هنر والا از مرزهای ملی فراتر رفته و باعث حرکت انسان ها در جهان می شود.

وی با بیان اینکه آثار استاد فرشچیان بهترین نمونه این موضوع است، خاطرنشان کرد: پیام کارهای ایشان به سرعت به دورترین نقاط، به آن سوی مرزهای ایران می رسد. کارهای ایشان در بسیاری از موزه ها و مجموعه های مهم در سطح جهان به معرض نمایش گذاشته شده است.

مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران بیان کرد: یونسکو حامی انتشار دو کتاب در مورد آثار ایشان بوده است.

لاروش افزود: استاد فرشچیان به دریافت جوایز بسیاری از موسسات هنری و مراکز فرهنگی مختلف نائل شده اند و یک موزه کامل در مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدآباد به کارهای ایشان اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: نقاشی های زیبای استاد فرشچیان به زیبایی ارتباط بین انسان ها، حیوانات و طبیعت پیرامون ما را نشان می دهد، آثار ایشان؛ چگونگی ارتباط، پیوند و همبستگی این عوامل را به تصویر می کشد.

مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما با بحران جدی محیط زیستی در دنیا مواجه هستیم، در اجلاس اقلیم سازمان ملل متحد که هفته گذشته برگزار شد و پیام آور صلح سازمان ملل متحد این چنین گفت: ما فقط یک سیاره داریم و بشر باید برای ویرانی غیرمسئولانه و وسیع این خانه مشترک جوابگو باشد. پایداری آینده مان در این سیاره به تحول آگاهانه گونه ما انسان ها بستگی دارد. زمان بسیار کوتاه است و پیام بسیار فوری است.”

لاروش یادآور شد: من معتقدم که استاد فرشچیان با آثار فاخرشان به ما راه جدیدی برای زندگی کردن به صورت هماهنگ با محیط زیستمان نشان می دهند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin