نشست ماهیانه اعضای خانه موسیقی با حضور گروه موسیقی از ونزوئلا و “امه‌ نوتب زمبرانو” سفیر این کشور در تهران برگزار شد.در این نشست که در ساختمان فاطمی خانه موسقی برگزار شد گروه موسقی ونزوئلایی چهار قطعه موسیقی را برای حضار به اجرا درآوردند.

از جمله قطعات گروه موسیقی ونزوئلایی، یک قطعه متاثر از حضور در ایران ساخته و به اجرا درآمد.

در پایان “امه‌ نوتب زمبرانو” سفیر ونزوئلا در ایران به عنوان مهمان ویژه نشت ماهیانه خانه موسیقی از گروه موسیقی ونزوئلا با اهدای لوح تقدیر کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin