سفیر فعلی سنگال در مراکش، به عنوان سفیر جدید این کشور در تهران تعیین شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، به پیشنهاد شورای وزیران و با تأیید رئیس جمهور سنگال، سفرای جدید آن کشور در ایران، ایالات متحده و نیجریه تعیین شدند.

در همین چارچوب، سفیر فعلی سنگال در مراکش به عنوان سفیر جدید آن کشور در تهران، مومر جیوب سفیر سابق سنگال در هلند به عنوان سفیر جدید در واشنگتن و بابکر ماتار انجای رایزن یکم ارشد سفارت سنگال در کانادا به عنوان سفیر جدید در نیجریه تعیین شدند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin