دکتر كامران دانشجو در دیدار با سفیر روسیه از مواضع دولت روسیه درخصوص عدم قبول تحریم های یک جانبه غرب علیه ایران استقبال کرد.در این دیدار دکتر دانشجو با اشاره به همسایگی ایران و روسیه و همسویی مواضع دو کشور در راستای صلح بین المللی گفت:  برای گسترش روابط در بحث آموزش عالی بین دو کشور، کار گروهی متشکل از مسئولان آموزش عالی و روسای دانشگاه های ایران تشکیل داده ایم تا این کارگروه، گسترش روابط آموزشی، پژوهشی و فناوری را با روسیه پیگیری کند.

وی افزود: بهتر است این کارگروه هر چه سریع تر در روسیه هم شکل بگیرد و با برگزاری جلسات مشترك با طرف ایرانی بتوانند زمینه را برای دیدار و توافق دو وزیر و اجرای برنامه های مشترک آماده کنند.

وزیر علوم با بیان اینکه سطح همکاری های مشترک بین دانشگاهی دو کشور می تواند وسیع باشد، گفت: این همکاری ها می تواند در قالب ایجاد یک یا چند رشته مشترک در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا در دانشگاه های ایران و روسیه، برگزاری همایش های علمی مشترک، انجام پروژه پژوهشی بصورت مشترک بین محققان دانشگاه ها و پژوهشگاه های دو کشور شکل گیرد.

دانشجو با اعلام اینکه این نوع همکاری های مشترک علمی، پژوهشی می تواند پایه خوبی برای تقویت سایر همکاری ها میان دو کشور ایران و روسیه باشد، گفت: در زمینه امور دانشجویی نیز بهتر است بورس بین دولت ها میان دانشگاه های ایران و روسیه افزایش یابد.

وی با تاکید بر ایجاد کرسی های زبان و ادبیات فارسی و روسی در دانشگاه های دو کشور به ارزیابی مدارک صادره از دانشگاه های ایران در روسیه اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت مناسب اساتید و دانشجویان ایرانی از نظر علمی و اینکه در تمام دانشگاه های جهان دانشجویان ایران به سرعت مورد پذیرش قرار می گیرند، گفت: انتظار داریم دانشگاه های روسیه هم در ارزیابی مدارک دانشجویان ایرانی با سرعت عمل بیشتری عمل کنند.

وزیر علوم تصریح كرد: در اثبات این مدعا که دانشگاه های ایران از نظر علمی در وضعیت مناسبی قرار دارند باید به رتبه نخست ایران در منطقه از نظر تولید علمی اشاره کرد که در چشم انداز علمی ما این رتبه باید در سال 1404 لحاظ می شد ولی ما 14 سال قبل تر به این هدفمان نائل شده ایم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin