سید حسن خمینی با حضور در اقامتگاه سفیر کوبا در تهران دفتر یادبود فیدل کاسترو رهبر فقید این کشور را امضا کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، وی در این دفتر نوشت: با تاثر و تاسف، امروز دفتر یادبود مبارز بزرگ و رهبر سترگ کشور کوبا را امضا می‌کنم. نام کاسترو در جهان دیروز همراه با آزادی‌خواهی و مبارزه در راه آزادی گره خورده است. رهبری که قصد داشت کشوری را در دل جهان آشفته و دوقطبی به سوی بهتر شدن رهنمون شود. امید است خدای بزرگ کشور کوبا را در مسیر سعادت و بهروزی قرار دهد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin