محمد مجید الشیخ سفیر جمهوری عراق در تهران در طی نامه رسمی انتصاب دكتر علی طیب نیا به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی كشورمان را تبریك و تهنیت گفت.به گزارش آوا دیپلماتیک، “محمد مجید الشیخ” در این پیام  ابراز امیدواری كرده است كه با حضور موثر دكتر علی طیب نیا به این مسولیت مهم در صدارت وزارت امور اقتصادی و دارایی كشورمان، شاهد شكوفایی و مزیت پیشرفت و گسترش مناسبات برادرانه دو كشور و دو ملت مسلمان ایران و عراق باشیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin