سفیر کره جنوبی در ایران گفت: استان خراسان رضوی دارای زمینه ها و ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه همکاری ها و مناسبات با کره جنوبی است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، کیم سونگ هو در دیدار با مشاور وزیر امور خارجه و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور در مشهد گفت: حوزه صنعت خودرو سازی، قطعات خودرو، لوازم خانگی و معادن از جمله ظرفیت هایی است که برای توسعه روابط می توان از آنها بهره برد.

وی اظهار داشت: توسعه مراودات دو ملت به عنوان پیش نیاز و از جمله ضرورت هایی است که باید به صورت ویژه به آن توجه شود.

سفیر کره جنوبی افزود: تبادل دانشجو و استاد و تقویت همکاری های دانشگاهی از دیگر ظرفیت ها برای توسعه مناسبات است که خراسان رضوی در این حوزه از توانمندی خوبی برخوردار است.

کیم سونگ هو با تاکید بر تقویت دیپلماسی عمومی در این ارتباطات خاطرنشان کرد: ظرفیت های گردشگری دو طرف نیز می تواند زمینه ای مناسب برای ارتباط مردم و فرهنگ ها با هم باشد ضمن آنکه مردم کره از قرن ها قبل مشهد و خراسان را می شناسند و با آن آشنا هستند.

مشاور وزیر امور خارجه نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های خراسان رضوی گفت: این استان در حوزه صنایع، معادن و کشاورزی دارای مزیت های بسیار است ضمن آنکه از نظر جغرافیایی نیز در شاهراه ترانزیتی قرار دارد.

غلامعباس ارباب خالص افزود: این استان محور ترانزیتی شرق و در مسیر جاده ابریشم است و می تواند زمینه ای برای توسعه مناسبات شرق با غرب باشد.

وی با اشاره به ظرفیت های دانشگاهی خراسان رضوی اظهار داشت: حوزه همکاری های علمی و دانشگاهی از جمله زمینه هایی است که می تواند بین کره و این استان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت های خوب خراسان رضوی و توانمندی کره در حوزه تکنولوژی و دانش فنی می توان همکاری های خوبی در این حوزه شکل داد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin