معاون سفیر استرالیا در بازدید از مرکز فرماندهی مدیریت بحران تهران بر اهمیت همکاری دو کشور در زمینه تبادل تجربیات مشترک به منظور کاهش اثرات مخاطرات طبیعی تاکید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، معاون سفیر استرالیا با اشاره به تجربیات مشترک دو کشور در زمینه مواجهه با رخدادهای طبیعی گفت: مسایل مشترکی چون تغییرات آب و هوایی و سیل موضوعات مهمی هستند که درگیر آن هستیم و در نتیجه یافتن راهی مناسب برای کاهش اثرات این حوادث و موارد دیگری چون زلزله اهمیت زیادی دارد و دو کشور می توانند همکاری دوجانبه ای در این زمینه داشته باشند.

خانم آنا اولدمدو افزود: به دلیل نوع حوادثی که در استرالیا اتفاق می افتد در زمینه مقابله با آتش سوزی و سیل تجارب بسیاری داریم و همکاری های بین المللی خوبی نیز با دیگر کشورهای آسیایی در این زمینه وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به تجربیات موفق تهران برای مقابله با حوادث، از راه اندازی سامانه اطلاع رسانی پیامکی در سیل فروردین ماه گذشته به عنوان نمونه ای بسیار موفق و پیشرفته برای آگاه سازی شهروندان یاد کرد.

رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز با اشاره به حوادث طبیعی رخ داده در کشور استرالیا و تجربیات این کشور در زمینه مواجهه با حوادث طبیعی به تشریح وضعیت کشور و پایتخت در زمینه مقابله با حوادث طبیعی پرداخت و گفت: مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد که احتمال وقوع زلزله در تهران زیاد است. این در حالیست که پایتخت جمعیت بسیار زیادی را در خود جای داده و بخشی از این جمعیت در بافت فرسوده زندگی می کنند و ساخت و سازهای کنونی همچنان آسیب پذیرند. در نتیجه باید ضمن شناسایی مخاطرات موجود به دنبال راه حل هایی برای رفع آنها باشیم.

وی افزود: یکی از اقدامات بسیار مهم در این مورد آموزش شهروندان است. این آموزش ها باید در نهایت تبدیل به فرهنگ شوند تا شهروندان شیوه های مناسب زیستن در محیط آسیب پذیر را فراگیرند.

کرمی محمدی در ادامه با اشاره به وظایف قانونی مدیریت بحران تهران، یادآور شد: وظایف ما از پیشگیری و کاهش خطرپذیری تا آمادگی و بازسازی را شامل می شود با این حال هماهنگی تمامی سازمان‌های امدادی و دستگاه های کشوری در اجرای درست برنامه ها از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی در ادامه با اشاره به تجربیات موفق تهران با دیگر کشورها در زمینه مدیریت بحران از همکاری ها با jica ژاپن و آژانس SDC سوئیس به عنوان دو نمونه موفق در این زمینه نام برد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین از راه اندازی سامانه های هشدار سیل و زلزله در تهران به عنوان بخشی از اقدامات مهم در حوزه پیشگیری نام برد که می تواند تاثیر فراوانی بر کاهش حوادث ناشی از این حوادث در تهران بر جا بگذارد.

کرمی همچنین از ساخت و راه اندازی موزه زلزله در تهران به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم حوزه پیشگیری در تهران یاد کرد و با اعلام این که اقدامات مطالعاتی در زمینه ساخت این موزه در حال انجام است، گفت: ساخت و راه اندازی این موزه می تواند به کاهش اثرات سوانح طبیعی به وسیله فرهنگ سازی و آموزش شهروندان در کشور کمک کند.

در ادامه این برنامه، معاون سفیر استرالیا ضمن بازدید از مرکز فرماندهی مدیریت بحران شهر تهران با نحوه فعالیت سامانه های به کار رفته در این مرکز آشنا شد.

در پایان نیز گزارش هایی در خصوص فعالیت های مختلف حوزه پیشگیری و آمادگی ارائه شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin