نماینده یونیسف در ایران، نقش شرکت ها و کسب و کارها را در جهت برداشتن گام های مثبت برای کودکان مهم و پر اهمیت خواند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای دکتر ویل پارکس، در مراسم دومین دوره اهدای جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد گفت: من بسیار تحت تأثیر فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران قرار گرفته ام؛ این امر می تواند با به رسمیت شناختن کودکان به عنوان ذینفعان مشخص در هر شرکت ایرانی بهبود یابد.کودکان، مصرف کننده، اعضای خانواده کارمندان، کارگران جوان، کارمندان و رهبران کسب و کار های آینده هستند. کودکان همچنین شهروندان و اعضای مهم جوامع و محیط هایی هستند که کسب و کارها در آن فعالیت می کنند.

 وی در ادامه بر اهمیت تغییر مفهوم مسئولیت اجتماعی از حسن نیتی خیرخواهانه به یک عنصر مرکزی برای موفقیت کسب و کار تاکید کرده و همچنین از اصولی متشکل از اقدامات متنوعی که شرکت ها در محل کار و جامعه می توانند جهت احترام و حمایت از کودکان انجام دهند، صحبت کردند.

نماینده یونیسف افزود: اصول کسب و کار مرتبط با کودک براساس استانداردهای موجود مسئولیت اجتماعی تدوین شده است و می تواند به شرکت ها کمک کند که با دقت و توجه بر فرآیند های کاری خود دریابند که چگونه این فرآیندهای کاری در محیط کسب و کار بر کودکان تاثیر می گذارد و چگونه می توان آسیب های احتمالی متوجه کودکان را حذف کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin